Skip to main content

Enova Støtte

Enova-Støtte

Du får inntil 32.500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon med solceller betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til strømselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale. Du kan også få støtte til solceller i din fritidsbolig.

Solcelleanlegg egner seg godt for deg som:

  • Ønsker å produsere egen strøm.
  • Kan etablere en plusskundeavtale (tilknytnings- og nettleieavtale) med ditt nettselskap.
  • Har en strømleverandør som vil kjøpe strømmen du produserer og ikke bruker selv.
  • Har en bolig med fasade som egner seg godt for solceller.
  • Er interessert i å ta i bruk ny, grønn teknologi.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om det finnes lokale krav til byggemelding. Noen kommuner tillater for eksempel ikke solceller på tak eller fasader.

Våre Samarbeidspartnere