Skip to main content

Løsningsforslag

Løsningsforslag

Sol og Vindkraft AS har utarbeidet løsningsforslag for ulike typer bygninger, inkludert BOLIG, LANDBRUK og YRKESBYGG. Vi ønsker å gjøre det enklere for våre kunder å finne den mest effektive og skreddersydde løsningen for deres unike behov.

Bolig

Vi hjelper deg med å få en bedre lånerente på opptil 1% avhengig av bank og eksisterende lånebetingelser.

Landbruk

Vi hjelper deg med en kartlegging på hvordan en kan innføre GRØNN ENERGI og energisparende tiltak på gården.

Yrkesbygg

Vi hjelper deg med en kartlegging av det elektriske anlegg og energiforbruk i bygningen.

Fyll ut kontaktskjema så kontakter vi deg for å avtale en gratis befaring.

Etter befaringen vil vi kunne gi deg et tilbud på hva et solcelleanlegg eller vindturbinanlegg vil koste på din tomt, hvor mange paneler, forhold og forventet effekt på anlegget.

Kontakt oss

Løsningsforslag  boliger

Løsningsforslag til boliger vil innebære at en vil kunne oppnå en bedre energiklasse på bolig ved etablering av solcelleanlegg. Dersom en kan oppnå en energiklasse b så vil en kunne søke om grønt boliglån I de fleste banker.

Dette vil innebære en bedre lånerente på opptil 1% avhengig av bank og eksisterende lånebetingelser.I de fleste tilfeller vil en kunne legge investering til boliglån uten at avdrag vil øke nevneverdig.

Dette vil normalt gjelde bolig bygget etter 2010 og som er bygget ihht tek 10.

Løsningsforslag for grønn
energi
i landbruket

Vårt tilnærming til grønn energi i landbruket involverer en omfattende kartlegging for å implementere bærekraftige energiløsninger på gården.

Vi utfører en grundig gjennomgang av ulike alternativer, inkludert solcelleinstallasjoner, vindkraft, og bakkemonterte solcelleanlegg.

Dette innebærer en oversikt over aktuelle tiltak, beskrivelse av gjennomføringer, oversikt årlige produksjoner, investeringsnivå, mulige offentlige støtteordninger, finansieringsløsninger og årlig inntjeninger/besparelser.

Løsningsforslag for energireduksjon i  yrkesbygg

Løsningsforslag til yrkesbygg innebærer at det blir gjort en kartlegging av det elektriske anlegg og energiforbruk I bygningen.Dette blir gjort for å kunne kartlegge om det vil være mulig gjennom ulike tiltak å redusere energiforbruk.

Hvor formålet er at gjennomføre ulike type tiltak I bygning sammen med solcelle anlegg vil kunne redusere energibruk med 20%.Gjennom støtte program I enova « forbedring av energitilstand I yrkesbygg» hvor det betinges minst 20% energiforbedring I bygget og kan da gi muligheter for å få støtte på opptil 30% av investeringskostnader.

Det vil bli utarbeidet en rapport med bakgrunn I befaring og analyse av energiforbruk bygget.Denne vil inneholde en oversikt over aktuelle energibesparende tiltak og energiforbruk I forhold til lignende bygninger. Beskrivelse av hvert enkelt tiltak, aktuelle investeringer og hvor store besparelser vil dette medføre. Delingsmodell vil bli vurdert der det finnes flere strømabonnement I bygget.

Planlegg en rask demo

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.